THƯ VIỆN VIDEO

PDLC phân vùng văn phòng bảo vệ nhà phim

PDLC là viết tắt của tinh thể lỏng phân tán polymer có thể được thiết kế thành các sản phẩm cuối cùng như cửa sổ thông minh, phân vùng văn phòng, màn hình kính thông minh và điện tử tiêu dùng thông minh, mang lại sự riêng tư, bảo mật và hiệu quả năng lượng.
Kính thông minh PDLC hoạt động như thế nào?
Không có điện áp được áp dụng, các tinh thể lỏng được định hướng ngẫu nhiên và phân tán ánh sáng đi vào. Khi một tín hiệu điện được áp dụng, các tinh thể lỏng tự định hướng song song với nhau, cho phép ánh sáng đi qua.

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Video nóng bỏng