THƯ VIỆN VIDEO

Kính PDLC với cửa trượt tự động

Trong thủy tinh tinh thể lỏng phân tán polymer (PCDLCs), tinh thể lỏng được hòa tan hoặc phân tán thành polymer lỏng sau đó là hóa rắn hoặc bảo dưỡng polymer. Trong quá trình thay đổi polymer từ chất lỏng sang chất rắn, các tinh thể lỏng trở nên không tương thích với polymer rắn và tạo thành các giọt trên khắp polymer rắn. Các điều kiện bảo dưỡng ảnh hưởng đến kích thước của các giọt lần lượt ảnh hưởng đến các đặc tính hoạt động cuối cùng của “cửa thông minh”. Thông thường, hỗn hợp chất lỏng của các tinh thể polymer và chất lỏng được đặt giữa hai lớp thủy tinh bao gồm một lớp mỏng của vật liệu trong suốt, dẫn điện sau đó là bảo dưỡng polymer, do đó tạo thành cấu trúc bánh sandwich cơ bản của cửa thông minh. Cấu trúc này có hiệu lực là một tụ điện.

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Video nóng bỏng