Category: Kính cong

Category: Kính cong Nhà cung cấp Trung Quốc

Kính cong được chia thành hai loại: kính uốn nóng và kính cong cường lực. Kính cong được sản xuất bằng cách nung thủy tinh đến nhiệt độ do và sau đó làm nguội ở tốc độ do. Kính cong có thể được xử lý như kính nhiều lớp cong, kính cách nhiệt cong, v.v.

Danh sách sản phẩm:

Liên hệ với chúng tôi:

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Sản phẩm bán nóng